2013./2014. gada sasaukuma protokoli:

DF SP kopsapulces

1. kopsapulce – 14.11.2013 – protokols

2. kopsapulce – 20.11.2013 – protokols

3. kopsapulce – 28.11.2013 – protokols

4. kopsapulce – 11.12.2013 – protokols

5. kopsapulce – 05.02.2014 – protokols

6. kopsapulce – 12.03.2014 – protokols

7. kopsapulce – 02.04.2014- protokols

8. kopsapulce – 07.04.2014- protokols

DF SP valdes sēdes

1. sapulce – protokols

2. sapulce – protokols

3. sapulce – protokols

Komisiju sēdes: