DF SP kopsapulces

1. sapulce – 17.11.2011. – protokols
2. sapulce – 29.11.2011. – protokols
3. sapulce – 06.12.2011. – protokols
4. sapulce – 21.12.2011. – protokols
5. sapulce – 26.01.2012. – protokols
6. sapulce – 13.02.2012. – protokols
7. sapulce – 29.02.2012. – protokols
8. sapulce – 14.03.2012. – protokols
9. sapulce – 28.03.2012. – protokols
10. sapulce – 18.04.2012. – protokols
11. sapulce – 29.05.2012. – protokols
12. sapulce – 09.08.2012.
13. sapulce – 11.09.2012. – protokols
14. sapulce – 25.10.2012. – protokols
15. sapulce – 01.11.2012. – protokols

DF SP valdes sēdes

1. sēde – 28.11.2011. – protokols
2. sēde – 05.12.2011. – protokols
3. sēde – 20.12.2011. – protokols
4. sēde – 06.01.2012. – protokols
5. sēde – 02.02.2012. – protokols
6. sēde – 10.02.2012. – protokols
7. sēde – 27.02.2012. – protokols
8. sēde – 09.03.2012. – protokols
9. sēde – 04.04.2012. – protokols
10. sēde – 27.04.2012. – protokols
11. sēde – 08.06.2012. – protokols
12. sēde – 10.07.2012.
13. sēde – 06.09.2012. – protokols
14. sēde – 31.10.2012. – protokols

Komisiju sēdes

Akadēmiskā komisija

1. sēde – 24.11.2011. – protokols
2. sēde – 19.12.2011. – nenotika
3. sēde – 06.01.2012. – protokols
4. sēde – 25.01.2012. – protokols
5. sēde – 22.02.2012. – protokols
6. sēde – 20.03.2012. – protokols
7. sēde – 22.05.2012. – protokols
8. sēde – 17.10.2012. – protokols

Informācijas komisija

1. sēde – 21.11.2011. – protokols
2. sēde – 13.12.2011. – protokols
3. sēde – 09.02.2012. – protokols
4. sēde – 09.07.2012.
5. sēde – 09.10.2012. – protokols

Kultūras komisija

1. sēde – 23.11.2011. – protokols
2. sēde – 07.12.2011. – protokols
3. sēde – 21.12.2011. – protokols
4. sēde – 20.01.2012. – protokols
5. sēde – 08.02.2012. – protokols
6. sēde – 22.02.2012. – protokols
7. sēde – 22.03.2012. – protokols
8. sēde – 12.04.2012. – protokols
9. sēde – 26.04.2012. – protokols
10. sēde – 23.05.2012. – protokols
11. sēde – 12.09.2012 – protokols


Sabiedrisko attiecību komisija (pārstrukturizēta)

1. sēde – 23.11.2011. – protokols
2. sēde – 02.12.2011. – protokols
3. sēde – 12.12.2011. – protokols