Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā.

DF SP karogs DF SP logotips
DF SP karogs DF SP logotips

DF SP mērķis:
– aizstāvēt un pārstāvēt DF studējošo tiesības un intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās;
– veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.

Interesenti var sekot līdzi DF SP jaunumiem Twitter un Facebook.

DF SP telpa atrodas LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 3. stāvā, 301. telpā.

DF SP dokumenti

DF SP Nolikums

S10.KSL-1 Lēmums par nolikuma grozījumiem
S10.KSL-11 Lēmums par nolikuma grozījumiem

DF SP komisijas

Akadēmiskā komisija
– veicina Datorikas fakultātes studiju procesa uzlabošanu;
– palīdz studentiem risināt viņu akadēmiskās un sociālās problēmas;
– organizē izglītojošos pasākumus (Programmētāju diena, mācību vakari);
– īsteno Mentoru programmu;
– popularizē Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti un datorzinātnes.

Komunikācijas komisija
– popularizē un izplata LU DF aktuālu informāciju sociālajos tīklos;
– seko līdzi jaunumiem IT sfērā;
– organizē un veicina DF Studentu pašpārvaldes iekšējo saziņu;
– nodrošina komunikāciju starp studējošiem un dažādām LU institūcijām.

Kultūras un sporta komisija
– organizē ārpus studiju pasākumus (Sējiens, balles, spēļu vakari u.c.);
– veicina sporta un aktīva dzīvesveida popularizēšanu Datorikas fakultātes studentu vidū.

DF SP pārstāvniecība LU SP

Latvijas Universitātes Studentu padome ir augstākā Latvijas Universitātes studentu pārstāvniecības institūcija. LU SP mūsu fakultātei ir trīs pārstāvji:
– Rūdolfs Aleksandrs Strods;
– Ronalds Turnis;
– Rolands Baumanis.

Visi LU SP sēžu protokoli tiek publicēti LU SP Informatīvajā sistēmā KĀMIS.

DF SP kalendārs