2012./2013. gada sasaukuma protokoli:

DF SP vēlēšanu komisijas sēdes

1.sēde-10.10.2013 – protokols

2. sēde- 15.10.2013- protokols

DF SP kopsapulces

1. sapulce – 12.11.2012. – protokols
2. sapulce – 20.11.2012. – protokols
3. sapulce – 12.12.2012. – protokols
4. sapulce – 19.12.2012. – protokols
5. sapulce – 24.01.2013. – protokols
6. sapulce – 04.02.2013. – protokols
7. sapulce – 21.02.2013. – protokols
8. sapulce – 07.03.2013. – protokols
9. sapulce – 20.03.2013. – protokols
10. sapulce – 11.04.2013. – protokols
11. sapulce – 22.04.2013. – protokols
12. sapulce – 26.04.2013. – 
13. sapulce – 16.05.2013. – protokols
14. sapulce – 15.07.2013. – protokols

DF SP valdes sēdes

1. sapulce – 23.11.2012. –
2. sapulce – 30.01.2013 –
3. sapulce – 09.04.2013. – protokols

Komisiju sēdes:

  • Akadēmiskā komisija

   1. sēde – 27.11.2012. – protokols
   2. sēde – 13.02.2013 –
   3. sēde – 02.04.2013 –

  • Informācijas komisija

   1. sēde – 30.11.2012. – protokols
   2. sēde – 20.12.2012. – protokols
   3. sēde – 27.02.2013. – protokols
   4. sēde – 11.04.2013. – protokols

  • Kultūras komisija

   1. sēde – 27.11.2012 – protokols