11. sasaukuma protokoli (2019./2020.):

Kopsapulces:
Vēlēšanu komisija:

Pārējais mīt bad sector’os, t.i., ir pieejami tikai papīra formātā.