Sasaucu DF SP Valdes sēdi piektdien 8. jūnijā plkst. 18:00 DF SP telpā.

Darba kārtībā:

  1. iesniegumu izskatīšana,
  2. darba kārtības apstiprināšana,
  3. DEFĪZES turpmākā organizācija,
  4. sabiedriskās attiecības DF SP (komisiju sabiedrisko attiecību koordinatori, reprezentatīvo materiālu izstrāde),
  5. padziļināts atskats uz padarīto darbības atskaites izveidošanai,
  6. darbu kalendāra saplānošana vasaras periodam (līdz septembrim),
  7. SP telpas labiekārtošana,
  8. iepirkumi līdz jūlijam,
  9. citi jautājumi.