Sociālais, humanitārais, vēsturnieks, filozofs un datoriķis?? Visi vienā ēkā un vakarā?? Tiešām?!

Tiešām – ČETRU FAKULTĀŠU SPĒĻU VAKARS !

Nāc un piedalies, kā arī iepazīsti cilvēkus no citām fakultātēm!

Būs turnīri, kuros varēsi iegūt balvas:
✨ katras fakultātes SP sagatavotais Kahoot (kopā 4);
✨ novusa turnīrs;
✨ JustDance turnīrs.
Protams, būs arī dažādas galda spēles, uzkodas un jautra gaisotne!

📅 25. aprīlī
🕣 No plkst. 18.00 līdz 22.00
📍 Rīga, Raiņa Bulvāris 19, 3. stāvā

Social, humanitarian, historian, philosopher, and computer scientist?? All in one building and in one evening?? Really?!

Really – A FOUR FACULTY GAME NIGHT!

Come and participate, as well as meet people from other faculties!
There will be tournaments where you can win prizes:
✨ Kahoot prepared by each faculty (4 in total);
✨ novuss tournament;
✨ JustDance tournament.
Of course, there will also be various board games, snacks, and a fun atmosphere!

📅April 25th
🕣From 18:00 to 22:00
📍Riga, Rainis Boulevard 19, 3rd floor