Student, izmanto iespēju!

Izmēģinājumā pieejamas kompānijas  EBSCO Information Services  vairākas apjomīgas datubāzes, kuru saturā ir zinātniski recenzētu žurnālu kolekcijas daudznozarēs un nozīmīgu patentu kolekcija.

LU Bibliotēka piedāvā zinātniskajam un akadēmiskajam personālam, un studentiem tuvākajos mēnešos izmēģināt jaunas datubāzes.
Aicinām nepalaist garām iespēju atrast noderīgu informāciju darbu izstrādei.


Gaidīsim Jūsu atsauksmes par izmēģinātajiem e-resursiem pa e-pastu info-bibl@lu.lv, vai arī izsakiet savu viedokli šeit. Ikviena Jūsu atsauksme palīdzēs novērtēt datubāzes nepieciešamību studiju un pētnieciskajā darbā.

Datubāzes pieejamas LU (Lanet) datortīklā līdz 2016. gada 15. novembrim.

Academic Search Ultimate – daudznozaru datubāze
Applied Science & Technology Source Ultimate – datubāze eksaktajās zinātnēs
Business Source Ultimate – datubāze ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Humanities Source Ultimate – datubāze humanitārajās zinātnēs
Sociology Source Ultimate – datubāze socioloģijā
Global Patents  – patentu datubāze

 

Vairāk informācija par datubāzēm šeit.