Kokos sārtojas lapas, dienas kļūst īsākas un e-studijās parādās pārbaudes darbi – ir pienācis Oktobris, kas nozīmē, ka tuvojas Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes vēlēšanas. Pašreizējā epidemioloģiskā stāvokļa dēļ vēlēšanu norise vēl ir nedaudz tīta miglā, tāpēc pagaidām par to vēl neziņojam, bet gan informējam par kandidēšanas procesu.

Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā, kurā darbojas 25 studenti.

Dalība vēlēšanās

Lai kļūtu par DF SP biedra kandidātu ir jāiestājas partijā. Ir iespējams vai nu iestāties jau esošā partijā vai arī veidot savu. Veidojot savu partiju, ir jāaizpilda zemāk pieejamā veidlapa un digitāli tā jānosūta uz velesanas@datoriki.lv līdz 23. oktobrim (ieskaitot). Ja veidlapā tiks konstatētas kļūdas, tā netiks pieņemta, tāpēc pirms tās nosūtīšanas kārtīgi pārbaudiet veidlapā ierakstītos datus.

Visus kandidātu pieteikumus pieņemam ar elektroniskajiem parakstiem. Ja veidlapu nav iespējams parakstīt elektroniski, tad partijai ir jāiesniedz fiziska kopija ar fiziskiem parakstiem DF Studentu pašpārvaldei.

Kandidātu secība vēlēšanu biļetenā būs identiska veidlapas saraksta secībai.

Aģitācija

Katrai apstiprinātai partijai ir iespēja publicēt vienu rakstu katrā no Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes sociālajiem tīkliem (Facebook un Instagram), kā arī mājaslapā datoriki.lv. Papildu informāciju par biedriem, kura iepazīstina ar kandidātiem un viņu programmām, var sūtīt uz e-pastu velesanas@datoriki.lv.

Pārējie publicitātes un aģitācijas materiāli ir saskaņojami pēc ierastās universitātes kārtības. Visu materiālu izveidi partijas finansē par personīgajiem līdzekļiem.

Sākot ar 1. novembra plkst. 12.00 iestājas klusuma periods – partijām ir jāpārtrauc jebkāda veida aģitācija. Ja šis noteikums tiks pārkāpts, partija tiek diskvalificēta.

Dokumenti

Neskaidrību un jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar DF SP Vēlēšanu komisiju, rakstot uz e-pastu velesanas@datoriki.lv.