Varbūt tā nešķiet, bet nu jau ir apritējis mēnesis kopš jaunā mācību gada sākuma. Dažiem šis periods bija pilnāks neskaidrību nekā citiem, jo bija jāsāk mācības Datorikas fakultātē. Tieši tāpēc, gluži kā iepriekšējos gados, jaunajiem datoriķiem iejusties studiju un kursa biedru vidē palīdzēja Datorikas fakultātes pirmsaristotelis. Šajā rakstā iegrimsim mēnesi senajās atmiņās par to, kā tad jaunie Datorikas fakultātes studenti pavadija savas pēdējās vasaras dienas.

4. septembris – Sējiens

Jaunajiem datoriķiem piedzīvojumi sākās ar Sējienu un tā klātienes daļu Raiņa bulvārī. Pasākuma laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar dažām no fakultātes svarīgākajām telpām, iemācīties, kā orientēties pa fakultāti, pārbaudīt savas zināšanas dažādos tematos, kā arī sākt iepazīt savus jaunos kursa biedrus.

Svarīga daļa no pasākuma arī bija gatavošanās studentu svētkiem Aristotelis – plakātu veidošana.

Protams, labāko plakātu veidotājiem arī tika balvas 😎

Piektdienas vakars bija veltīts Sējiena neklātienes aktivitātēm. Jaunajiem Datorikas fakultātes censoņiem bija iespēja pierādīt savas spējas digitāli orientēties pa Latvijas Universitāti ar GeoGuessr palīdzību, iemācīties sērfot pa Vikipēdiju, trenēt pirkstu veiklību ar tetr.io turnīra palīdzību un savstarpēji saliedēties un sadraudzēties Sējiena Minecraft serverī.

5. septembris – Pļāviens

Nākamajā dienā sekoja īstais pārbaudījums – Pļāviens. Ja jauno datoriķu piektdiena bija veltīta fakultātes iekštelpu iepazīšanai, tad sestdiena bija veltīta fiziskajām aktivitātēm, kā arī padziļinātai kursa biedru un Datorikas fakultātes vērtību iepazīšanai.

Dienas pirmajā pusē Datorikas fakultātes pirmkursnieki sadarbojās dažādu sportisku

un arī taktisku aktivitāšu pārvarēšanā.

Pie reizes tika arī pārbaudītas jauno datoriķu klaviatūras orientēšanās spējas.

Pēc pusdienām jaunos censoņus apciemoja īpašie viesi no Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes un dalījās savā pieredzē.

Dienas otrajā pusē jaunie datoriķi izbaudīja sāncensības azartu, sadaloties četrās komandās un piedaloties Capture the Flag turnīrā.

Pļāviena vakars noslēdzās ar ikgadējo vakara trasi, kurā pirmkursnieki pārbaudīja savu individuālo koordināciju,

komandas koordināciju,

kā arī savu aktiermeistarību.

6. septembris – Aristotelis

Pēc divām aktivitāšu pilnām dienām jauno Datorikas fakultātes studentu klātbūtni nevarēja nesajust ikviens Aristoteļa apmeklētājs. Karogiem plīvojot un saukļiem skaļi skanot, pirmkursnieki braši ieradās Torņakalnā ar tādu patriotismu kā nevienas citas fakultātes pārstāvji.

1101001

Liels paldies fotogrāfiem Laurai Liepiņai un Paulam Purviņam par Sējiena un Pļāviena bildēm!

Šeit arī vari noskatīties Sējiena atskata video: