Gada tumšajam un drēgnajam laikam tuvojoties, vajadzīgs taču kāds, kas ar jauniem spēkiem uzlabo ikdienu universitātē. Nāc, izvēlies un ievēli 11.Datorikas Fakultātes Studentu Pašpārvaldes sasaukumu!

Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā, kurā darbojas 25 studenti.

DF SP Vēlēšanu komisijas 9. oktobra sēdē tika izlemts, ka 10. sasaukuma vēlēšanas norisināsies 2019. gada 4. – 7. novembrī.

Par norisi:

Vēlēšanu iecirknis atradīsies 4. novembrī Raiņa bulvārī 29 4. stāvā pie 413. auditorijas, 5. un 7. novembrī – galvenajā Latvijas Universitātes ēkā (Rīgā, Raiņa bulvāris 19) 3. stāvā pie 14. auditorijas.

Iecirkņa darba laiki:

  • 4. novembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30 Raiņa bulvārī 19;
  • 5. novembrī no plkst. 10:00 līdz 14:30 Raiņa bulvārī 19;
  • 7. novembrī no plkst. 10:00 līdz 12:30 Raiņa bulvārī 19.

DF SP kandidāti un aktīvisti ir aicināti palīdzēt, darbojoties vēlēšanu iecirknī.

Par dalību vēlēšanās:

Par dalību vēlēšanās:
Lai kandidētu, ir jāiestājas partijā. Ir jāaizpilda veidlapa (paraugs pieejams zemāk), kura ir jānosūta uz velesanas@datoriki.lv elektroniskā veidā, kā arī izdrukātā veidā jāiesniedz DF SP Vēlēšanu komisijai līdz 25.oktobrim (ieskaitot). Veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā (izņemot parakstus).
Ja veidlapā tiks konstatētas kļūdas, tā netiks pieņemta, tāpēc rūpīgi pārbaudiet datus pirms iesniegšanas.
Kandidātu secība vēlēšanu biļetenā būs identiska veidlapas saraksta secībai.

Par aģitāciju:

Katrai apstiprinātai partijai ir iespēja publicēt vienu rakstu katrā no DF SP sociālajiem tīkliem (Facebook un Instagram), kā arī mājaslapā datoriki.lv. Papildu informāciju par biedriem, kura iepazīstina ar kandidātiem un viņu programmām, var sūtīt uz e-pastu velesanas@datoriki.lv.
Pārējie publicitātes un aģitācijas materiāli ir saskaņojami pēc ierastās universitātes kārtības. Visu materiālu izveidi partijas finansē par personīgajiem līdzekļiem.
Sākot ar 3.novembri iestājas klusuma periods – partijām ir jāpārtrauc jebkāda veida aģitācija. Ja šis noteikums būs pārkāpts, partija tiks diskvalificēta.

Dokumenti:

Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar DF SP Vēlēšanu komisiju, rakstot uz e-pastu velesanas@datoriki.lv.